Комитета науки министерства образования и науки Республики Казахстан
наукакз
06 ноября 2020
Рухани дамудың маңызы.

Адам болмысының екі қыры бар екені ғылымда ежелден белгілі- біреуі табиғи қажеттіліктеріміз болса, екіншісі - рухани сипатымыз. Адамның мәндік келбетін танытатын нәрсе осы екінші қыры, яғни руханилығымыз және соны қамтамасыз ететін рухани даму заңдылығы. Бірінші қырының ерекшіліктері бізді табиғат әлемімен үйлесімді болуға, тіршіліктің қатал да тұрақты заңдылықтарын мойындауға шақырса, екінші жағы тек адамға қатысты рухтың нәзік әлемін өрбітумен тікелей байланысты. Табиғи инстинктің, қажеттіліктердің сұраныстарын қанағаттандырумен айналысуда белгілі бір шектеулер болу керек, өйткені ол адамдағы пендешілік негіздегі өзімшілдікті күшейтеді. Қоғамдағы барлық теріс әрекеттерге барған адамдардың барлығының негізінен бір ғана осал жері бар. Ол - пенденің өмірде адами рухани даму жолда болмауы, табиғи инстинктің қақпанына толықтай түсуі. Қоғамдағы агрессияның, соғыстардың, жемқорлықтың, барлық қылмыстардың қайнар көзі рухани кембеғалдықта жатыр, тіпті, білімді азаматтың өзі рухани дамусыз көптеген дипломы бола тұрып, тек атақ пен байлыққа қол жеткізуді ойласа, онда ол өзімшілдіктің құрсауына түсіп қалды деген сөз. Рухани даму адам үшін ауадай қажет құбылыс және ол қасиет ретінде бала кезден тәрбиеленуге тиісті рухани бағдар, іргетас. Дүниеде ешнәрсе кездейсоқ болмайды. Өзінен гөрі өзгенің мүддесін ескеріп, үнемі әділеттілік тұрғысынан мәселелерді шешуге тырысу жеке адам үшін рухани дамудың алғашқы баспалдағын басумен бірдей. Рухани даму жолында болу бір сәттік қана әрекет емес. Ол адами рухани ерлік жолында болу. Өмірдің өзі майдан болатын болса, осы күрес алаңында өзімшілдік деген іштен салатын құбылысты жеңіп отыру. Міне осы қиын да игілікті жолда табыстар тілеймін, ағайын! Қалған игіліктің барлығы пендеге рет-ретімен өзі-ақ келе береді. Тек ол үшін қоршаған адами әлемге шынайылықпен дарыныңызды, жасампаз үміт пен жүректің жылуын сыйлауыңыз керек!


Серик Нурмуратов
6 ноября, 10:27
24 ноября 2020Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в работе IX городской научно-практической онлайн-конференции Научно-экспертной группы Ассамблеи народа Казахстана г. Алматы и Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК на тему: «Единство народа Казахстана – основа устойчивого и стабильного развития страны», посвященной Дню Независимости Республики Казахстан, которая состоится 4 декабря 2020 г. в режиме онлайн-конференции.
18 сентября 202018 сентября 2020 г. Ученым советом Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК принято решение о рассмотрении на ближайшем заседании Ученого Совета ИФПР КН МОН РК 19 октября 2020 г. вопроса о представлении ходатайства в Комитет науки МОН РК о присвоении ученого звания ассоциированного профессора (доцента) главному научному сотруднику, доктору философских наук Шайкемелеву М.С.
25 августа 201812 сентября 2018 года Институт философии, политологии и религиоведения Комитета науки МОН РК проводит круглый стол на тему «Реализация проекта «100 новых учебников» и его влияние на формирование казахстанской идентичности и национального самосознания».
18 мая 201822 мая 2018 года в 11.00 часов в «Институте философии, политологии и религиоведения» Комитета науки МОН РК состоится презентация пятитомника «История казахской философии (с древнейших времен до наших дней)».
16 мая 201824 мая 2018 года «Институт философии, политологии и религиоведения» Комитета науки МОН РК проводит курглый стол на тему «Религия и светскость в процессе модернизации казахстанского общества», посвященный 60-летию доктора философских наук, профессора Е.Е. Буровой.
24 апреля 2018Объявление! 2 мая 2018 года в 11.00 часов состоится рабочая встреча с молодыми учеными, магистрантами и докторантами PhD по обсуждению Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана в рамках научно-исследовательского проекта Р.С. Сартаевой «Новая модернизация (Индустрия – 4.0): проблемы, перспективы, регулятивы. Философско-политологический анализ».