Комитета науки министерства образования и науки Республики Казахстан
наукакз

Айтымбетов Нуркен Искакович

3+4 фото Айтымбетов
Общая информация:
30.01.1987 г., женат
e-mail: aitymbetov_nurken@mail.ru

Образование:
Бакалавриат: Казахский национальный университет имени аль-Фараби, факультет истории, специальность: «История» (2004-2008 гг.).

Магистратура: Казахский национальный университет имени аль-Фараби, факультет философии и политологии, специальность: «Политология» (2009-2010 гг., с отличием).

Докторантура: Казахский национальный университет имени аль-Фараби, факультет философии и политологии, специальность: «Политология». (2012-2015 гг.). Тема диссертации: «Ұлттық бірегейлік – Қазақстанның саяси мәдениетінің қалыптасу факторы».

Опыт работы:
15.10.2008 г. – 30.08.2009 г. Жамбылская область, район Т.Рыскулова, село Юбилейное. Преподаватель истории средней школы им Подгорного.

26.03.2010 г. – 24.04.2010 г. производственная практика, Турксибский районный филиал НДП “Нур Отан” г. Алматы, аналитик – консультант.

29.11.2010 г. – 02.03.2012г. Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи. Переводчик строевого отдела штаба г. Алматы.

с 05.03.2012 г. по настоящее время научный сотрудник отдела политологии РГКП Института философии, политологии и религиоведения Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Стажировки:
13.01.2014 г. - 15.03.2014 г. зарубежная стажировка в г. Лос-Анжелес (США).

14.02.2015 г. - 15.04.2015 г. зарубежная стажировка в г. Лос-Анжелес (США).

Знание языков:
казахский – родной (сертификат и свидетельство).

русский – свободно (сертификат).

английский – intermediate

Публикации:
1 Мемлекеттік тілді дамыту жолдары // РЭжБӘИИ ғылыми еңбектері. – Алматы, - № 1, қаңтар-наурыз 2011ж. – 71-74 б.
2 Қазақстандағы ұлттық идея мәселесі // РЭжБӘИИ ғылыми еңбектері. Алматы, - № 3, сәуір-маусым 2011ж. – 38-43 б.
3 Қоғамдық сананы саяси тәуелсіздік мұраттарға бағыттау мақсатындағы Абылай ханның ішкі және сыртқы саясаты // РЭжБӘИИ ғылыми еңбектері. Алматы, - №4, шілде-қыркүйек 2011 ж. – 32-37 б.
4 Жаңаөзен оқиғасы туралы қоғамдық пікірдің қалыптасуы жайында // РЭжБӘИИ ғылыми еңбектері. Алматы, - №5, қазан-желтоқсан 2011 ж. – 12-14 б.
5 Мемлекеттік рәміздер - еліміздің егемендігі мен ұлттық біртұтастығымыздың нышаны // ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институтының ғылыми журналы: «Әл-Фараби». Алматы, -№ 3 – 69-74 б.
6 Білім беру аспектісінде Қазақстан жастарының әлеуметтік мәртебесінің қалыптасуы. «Қазақстандағы парламентаризм», 2012. № 2 (16) Б, стр. 49-54, – Астана / в соавторстве с Г.А. Нарбековой/.
7 Саяси мәдениеттің концептуалды-теориялық аспектісі // Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы. Саясаттану сериясы. – баспада / в соваторстве с Ж. Толен/.
8 Жоғарғы білім саяси әлеуметтенудің факторы ретінде // Гумилев атындағы Еуразиялық университетінің хабаршысы. Астана, № 1 (92) 2013. – 136-144 / в соваторстве с Ж. Толен/.
9 Қазақстанның ұлттық бірегейлігін қалыптастырудағы қазақ тарихының маңызы // Адам Әлемі. - №2 (56). – 2013. – С.63-68
10 Қазақстанның ұлттық құрылысын қалыптастыру аясындағы ұлттық идея мәселелері // ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институттың саясаттану бөлімі ұйымдастырған «Национальная консолидация Казахстана: проблемы и перспективы» атты дөңгелек үстелдің жинағы, Алматы, 28.03.2013ж., - 100-106 бб
11 Латын қарпіне көшу үрдісінің ұлттық бірегейліктің қалыптасуына әсері // ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институтының ғылыми журналы. «Әл-Фараби». – №4. – 2013. – С.99-104.
12 Трансформация политической культуры в контексте трансформации политической системы Казахстана. Трансформация идеологического пространства в Казахстане. Коллективная монография / Под общ. ред. З.К. Шаукеновой. – Алматы: ИФПР КН МОН РК, 2014. - 142 с.
13 Nation-Building in Kazakhstan: Kazakh and Kazakhstani Identities Controversy. Bilig. Journal of Social Sciences of the Turkish World. ISSN 1301-0549. – Ankara, Turkey. – 2015. – № 74. – P. 1-20

Участие в научных и международных конференциях:
1 Ұлттық мүдде мен мемлекетіміздің ішкі тұрақтылығын қамтамасыз ету контексіндегі қауіпсіздік мәселесі // Формирование интеллектуальной нации в контексте имиджевого развития Казахстана // Материалы международной научно-практической конференции. – Алматы, 24 мая 2010 г. – 353-357 б.
2 Қазақстандағы ұлттық идеяның қалыптасу мәселелері // Қазіргі тарих ғылымының проблемалары: жаңа бағыттар мен көзқарастар «Бекмаханов оқулары» халықаралық ғылыми конференция мататериалдары. – Алматы, 21-22 мамыр 2010 ж. – 173-177 б.
3 Радиоэлектроника және байланыс әскери-инженерлік институтындағы мемлекеттік тілді дамытудың жай-күйі // Офицер-инженер кәсіби маңызды қасиеттерін қалыптастыру. Әскери-педагогикалық аспектілер атты ведомствоаралық ғылыми-теориялық конференция материалдарының жинағы. Алматы, 21 сәуір 2011 ж. - 229-234 б.
4 Ценностные основания формирования национальной идеи» // XI Всероссийская научная конференция молодых учёных, студентов и аспирантов «Техническая кибернетика, радиоэлектроника и системы управления: Сборник материалов. Изд-во ЮФУ, 2012. – Т.1.С. – 272-274.
5 Ахмет Ясауи мәдени мұрасының символдық мән-мағынасы // А.Қ.Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті «Қожа Ахмет Ясауи мұрасы мен ілімінің зерттелу мәселелері» IV ғылыми-практикалық конференция жинағы, Түркістан қаласы, 4-6 қазан 2012 ж. -195-199 б.
6 Formation Of Civil And Patriotic Education Of Youth In Kazakhstan // 05-06 february 2013 5th World conference on educational sciences in Rome, Italy. Procedia-Social and Behavioral journal. – Р. 4859 – 4863.
7 Қазақстанның ұлттық бірегейлігін қалыптастырудағы ұлттық санадағы тарихи мифтердің рөлі // Сборник материалов Седьмой Международной научной конференции «Инновационное развитие и востребованность науки в современном Казахстане» 6
8 Саяси мәдениеттің теориялық негіздері // Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Мәдениет комитеті Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет институтының ұйымдастыруымен өтетін «Қазақстан мәдениетінің әлемдік мәдениет кеңістігіне кірігуі: серпіні мен бағыттары» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның жинағы, Алматы, 2013. – 104-107 бб.
9 Қазақстандағы жоғарғы білім жүйесінің жастардың әлеуметтік қалыптасуына әсері // Жас ғалымдар мен студенттердің халықаралық «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» ғылыми конференциясының материалдары, Алматы. 8-11 сәуір 2014 ж. – 216-218 б.
10 Социально-политическая стратификация казахстанского общества в контексте задач Стратегии «Казахстан-2050». Сборник материалов Астанинского социологического форума, посвященного Дню Первого Президента Республики Казахстан. – Астана, 2014. – С. 116-126
11 Ұлттық бірегейлікті қалыптастырудағы Қазақстан тарихының этномәдени символдық мәні// Этносаралық бірлік пен келісімнің қазақстандық үлгісінің әдіснамалық мәселелері. Алматы қаласындағы Қазақстан халқы Ассамблеясының Ғылыми сарапшылар тобының III қалалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. – Алматы, 2015. – 8-15 б.

Публикации в СМИ:
1 Әлеуметтік жаңғыртудың жаңғырығы жастар үшін тиімді болмақ // Алаш айнасы, № 134(816). 2012, 1 августа.
2 Мемлекеттік рәміздер – мемлекеттің бетке ұстар құжаты // Алаш айнасы. № 95(777). – 2012, 4 июня.
3 «Қазақстанның жарқын болашағы тек білім мен ғылымның қарыштап дамуында». На сайте Министерства Образования и науки РК. 02 октября 2012 года. (http://www.edu.gov.kz)
4 комментарий «Алаш Айнасы» «Можно ли измерить коррупцию только взяткой?» – №55(966). – 5.04.2013
5 Конституция – саяси-экономикалық, әлеуметтік дамудың қайнар көзі// Алаш айнасы. № 150 (1061). - 10.08.2013.
6 комментарий «Алаш айнасы» «Шекара шетіндегі ауылдарды дамытпайынша, ұлттық қауіпсіздігімізді бекем деп айта аламыз ба?» - № 98 (1009). – 12.06.2013.
7 «Мемлекеттік рәміздер - елдіктің қасиетті бойтұмары» // Алаш айнасы. № 92 (1003). – 4.06.2013.
8 Бейбітшілік пен келісім – адамзат таңдауы // G-global. – 05.05.2013
9 Еуразиялық Одақ – тарихи экономикалық интеграция! // www.ult.kz

Награды:
18-22 апрель 2005 г. КазНУ им Аль-Фараби обладатель грамоты 59-й научной конференции «Будущее молодежи и науки».

22-25 апрель 2008 г. КазНУ им Аль-Фараби награжден дипломом II международного конгресса «Мир науки».

АНОНС