Институттың ғылыми-зерттеу жобалары (гранттық)

2015-2017 жж. ғылыми-зерттеу жобалары


 п/п Ғылыми-зерттеу жұмыстың атауы Жетекші
1. «Постсекулярлы қоғамдағы ислами білім берудің үлгілері: еуразиялық және еуропалық трендтер» Сейтахметова Н.Л., 2012 ж. іс-шаралар
2. «Постсекулярлы қоғамдардағы діни конверсия: зерттеу феноменологиясы, әдіснамасы, аксиологиясы» Бурова Е.Е., 2012 ж. іс-шаралар
3. «Қазақ философиясы тарихы (ежелгі дәуірден қазіргі заманға дейін) 3-5 томдар» Нысанбаев Ә.Н., Барлыбаева Г.Г.
4. «Қазақстан білім қоғамын құру жолында (философиялық зерттеу)» Изотов М.З., Сагикызы А.
5. «Этносаралық саланың мониторингі мемлекеттік этносаясаттың тиімділігін диагностикалаудың әдісі ретінде» Курганская В.Д., Шайкемелев М.С.