Түркі даналығындағы бақыт метафизикасы

Книги


Түркі даналығындағы бақыт метафизикасы Наименование книги:
Бижанова М.А. Түркі даналығындағы бақыт метафизикасы (1169.1 kB) / З.К. Шәукенова және С.Е. Нұрмұратовтың жалпы редакциясымен. – Алматы: ҚР БҒМ ҒК ФСДИ, 2013. – 204 б.

Приоритет:
Интеллектуальный потенциал страны.

Краткая характеристика разработки:
Бұл монографиялық еңбекте әлемдік философиялық ой тарихында, сонымен қатар адамның күнделікті өмірінде дәстүрлі әр өзекті мәселе болып табылатын бақыт феномені зерделенеді. Бақыт мәселесінің түркі философиясы мен дүниетанымында қарастырылуы және оның онтологиялық, феноменологиялық және философиялық мәні нақты тарихи және теориялық тұрғыда зерттеледі.

Область применения:
Кітап жоғарғы оқу орындарының студенттеріне, магистранттар мен докторанттарына, профессор-оқытушылық құрамына және бақыт ұғымының философиялық қырлары қызықтыратын жалпы оқырман қауымға арналған.