Мұстафа Шоқай және ұлттық тәуелсіздік мәселесі

Книги


 Мұстафа Шоқай және ұлттық тәуелсіздік мәселесі Наименование книги:
Жетпісбаева М.С. Мұстафа Шоқай және ұлттық тәуелсіздік мәселелсі. (1601.2 kB) – Монография / З.К. Шәукенова және С.Е. Нұрмұратовтың жалпы редакциясымен. – Алматы: ҚР БҒМ ҒК ФСДИ, 2013. – 191 б.

Приоритет:
Интеллектуальный потенциал страны.

Краткая характеристика разработки:
Бұл монографиялық еңбекте демократиялық азаматтық қоғам идеясының қазақстандық саяси қалыптасу мен оның тарихи және рухани негіздері әлеуметтік-философиялық қырынан талданады. XX ғасырдың алғашқы ширегінде жалпы Түркістан өлкесінде, соның ішінде әсіресе Қазақстанда орын алған ұлттық тәуелсіздік үшін күрестебелгілі жүйеге келген демократиялық ойдың өкілі М. Шоқайдың көзқарастарының дүниетанымдық, философиялық астарлары зерделенеді. Еліміздегі демократиялық ойдың дамуы және Батыс ойшылдарының осы бағыттағы қордаланған ой түйіндерімен ішкі байланысы мағыналық-құндылықтық тұрғыда сараланады.

Область применения:
Кітап жоғарғы оқу орындарының студенттеріне, магистранттар мен докторанттарға, сонымен қатар, М.Шоқайдың шығармаларындағы саяси мәселелерді талдуға арналған ойлау үрдістерінен туындайтын философиялық идеяларына қызығушылық білдіретін жалпы оқырман қауымға арналған.