Қазақстан Республикасындағы діни ахуалды дамытудың өзекті мәселелері

Книги


 Қазақстан Республикасындағы діни ахуалды дамытудың өзекті мәселелері Наименование книги:
Қазақстан Республикасындағы діни ахуалды дамытудың өзекті мәселелері (1167.5 kB) / З.К. Шәукенова мен С.Е. Нұрмұратовтың жалпы редакциясымен. – Алматы: ҚР БҒМ ҒК ФСДИ, 2013. – 135 б.

Басылымда Қазақстан Республикасындағы қазіргі діни ахуалдың қалыптасуына байланысты, сонымен бірге жаһандық үрдістер аясындағы Орта Азия аймағындағы өзекті мәселелер қарастырылады. Авторлар діни ахуалдың дамуының негізгі бағыттарын зерттей отырып, мемлекет пен қоғамның зайырлы даму жағдайында діни ортаны заңмен реттеудің рөлін анықтап, тұспалды бағасын жасап, тәжірибелік ұсыныстарды тұжырымдайды.
Материалдар дінтанушыларға, саясаттанушыларға, мемлекеттік ұйымдар қызметкерлеріне, мемлекеттік-конфессиялық саясатты жүргі-зуге жауаптыларға, магистранттар мен докторанттарға, сонымен бірге қызығушылық білдіретін жалпы оқырман қауымға арналған.