Философиялық сұхбат мүйісі (Философия, саясаттану жəне дінтану институтының 55 жылдығына арналған)

Книги


Философиялық сұхбат мүйісі (Философия, саясаттану жəне дінтану институтының 55 жылдығына арналған) Наименование книги:
Зарема Шəукенова, Юрий Киринициянов. Философиялық сұхбат мүйісі (Философия, саясаттану жəне дінтану институтының 55 жылдығына арналған). (2520.5 kB) – Алматы: ҚР БҒМ ҒК ФСДИ, 2013. – 220 б.

Приоритет:
Интеллектуальный потенциал страны.

Разработчик:
Институт философии, политологии и религиоведения КН МОН РК.

Краткая характеристика разработки:
«Философиялық сұхбат мүйісі» – ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану жəне дінтану институты мен «Весь Мир» – халықаралық газетінің бірігіп жасаған жобасының қорытындысы.
Кітапқа белгілі қазақстандық журналист Юрий Кириницияновтың өз газетінің бетінде 2012 жылы жариялаған институттың белді ғалымдарымен өткізген сұхбаттары мен пікір-талдаулары енген.

Область применения:
Басылым Қазаќстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі Ғылым комитеті Философия, саясаттану жəне дінтану институтының 55 жылдығына, ғылыми қауым мен көпшілік оқырманға арналған.