Қазақ руханияты: тарихи-философиялық және этномәдени негіздер.

Книги


Қазақ руханияты: тарихи-философиялық және этномәдени негіздер. Наименование книги: Қазақ руханияты: тарихи-философиялық және этномәдени негіздер. (2873 kB) Ұжымдық монография / З.К. Шәукенованың жалпы редакциялауымен. – Алматы: ҚР БҒМ ҒК ФСДИ, 2013. – 375 б.
Приоритет: интеллектуальный потенциал страны
Разработчик: Институт философии, политологии и религиоведения КН МОН РК
Краткая характеристика разработки: Ұжымдық монографияда қазақ халқының руханиятының қалыптасуы мен дамуының тарихи-философиялық және этномәдени негіздері заманауи құн-дылықтар тұрғысынан сараптаудан өткізіледі. Авторлар қазақ халқының рухани әлеміндегі түркілік дәуірден дәстүр жалғастығын сақтаған, сондай-ақ басымдық танытқан өркениет үлгілері мен этномәдениетіндегі құндылықтық бағдарларды өзіндік рухани қазына ретінде қарастырады. Олардың қазіргі тарихи кезеңмен рухани сабақтастығы және кейбір тарих дәуірлердегі әлеуметтік ортадағы саяси ұстанымдармен қайшылыққа келуі жан-жақты байыпталады.
Область применения: Кітап философия тарихы мен қазақ мәдениетінің ерекшеліктерін зерделеуге ұмтылатын мамандарға, сонымен қатар жоғары оқу орындарының гуманитарлық саласының оқытушылары мен студенттеріне, докторанттарға арналған.