Қазіргі замандағы Абай

Книги


Қазіргі замандағы Абай

Кітап атауы:

Қазіргі замандағы Абай: республикалық дөңгелек үстел материалдар жинағы. – Сборник материалов республиканского круглого стола: Абай в современном мире. – Алматы: ҚР ҒЖБМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты, 2022. – 344 б. ISBN – 978-601-08-2712-7

«Қазіргі замандағы Абай» гранттық қаржыландыру ғылыми жобасы ауқымында өткізілген республикалық дөңгелек үстелдің негізгі материалдары қазақ философиясының ең биік шыңы болып саналатын Абайдың философиялық ілімін қазіргі заманның дамуы аясында талдауға арналған.

Жинақ қоғамтанушы-ғалымдарға, жоғары оқу орындарының оқытушыларына, философия және мәдениеттану мамандықтарының докторанттарына, магистранттарына, бакалаврларына, сондай-ақ абайтану және қазақ философиясының мәселелеріне қызығушылық танытатын қалың оқырман қауымға арналған.

СКАЧАТЬ

Аннотация

Республикалық дөңгелек үстел No AP08856067 «Абайдың философиялық іліміндегі «толық адам» тұжырымдамасы және қазіргі заман» тақырыбындағы гранттық қаржыландыру жоба аясында өткізілді.

Республиканский круглый стол проведен в рамках проекта грантового финансирова- ния No АР08856067 «Концепция целостного и универсального человека («толық адам») в философском учении Абая и современность».


ҚР ҒЖБМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институтының Ғылыми кеңесі ұсынған

Редакция алқасы:

С.Т. Сейдуманов, ҚР ҰҒА академигі, әлеуметтану ғылымдарының докторы, профессор (жауапты редактор)

С.Е. Нұрмұратов, философия ғылымдарының докторы, профессор

Г.Ғ. Барлыбаева, философия ғылымдарының докторы