Қазақстанның қазіргі жаңғыру кезеңіндегі қазақ халқының философиялық-поэтикалық мұрасының рухани-мәдени әлеуеті.

Книги


Қазақстанның қазіргі жаңғыру кезеңіндегі қазақ халқының философиялық-поэтикалық мұрасының рухани-мәдени әлеуеті.

Кітап атауы:

Қазақстанның қазіргі жаңғыру кезеңіндегі қазақ халқының философиялық-поэтикалық мұрасының рухани-мәдени әлеуеті. Ұжымдық монография. – Алматы: ҚР ҒЖБМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты, 2022. – 376 б.  ISBN – 978-601-304-124-7

Ұжымдық монографияда қазақ халқының философиялық-поэтикалық мұрасының рухани жаңғыру үдерісінде қалыптасуының терең дүниетанымдық негіздері қарастырылды.

Монография философия тарихы мен қазақ мәдениетінің ерекшеліктерін зерделеуге ұмытылатын мамандарға, жоғары оқу орындарының оқытушылары- на, философия және мәдениеттану мамандықтарының докторанттарына, магистранттарына, бакалаврларына қазақ философиясы мәселелері қызықтыратын көпшілік оқырман қауымға арналған.

СКАЧАТЬ

Аннотация

* Ұжымдық монография No АР08856541 «Қазақстанның қазіргі жаңғыру кезеңіндегі қазақ халқының философиялық-поэтикалық мұрасының рухани-мәдени әлеуеті» тақырыбындағы гранттық қаржыландыру жоба аясында дайындалды.


ҚР ҒЖБМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институтының Ғылыми кеңесі ұсынған

С.Т. Сейдуманов, ҚР ҰҒА академигі, әлеуметтану ғылымдарының докторы, профессор

Б.М. Сатершинов, философия ғылымдарының докторы, профессор Д.М. Жанабаева, PhD

Авторлық ұжым:

Ж.Б. Ошақбаева, философия ғылымдарының кандидаты (ғылыми жетекші) – кіріспе, 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, қорытынды; 

С.Е. Нұрмұратов, философия ғылымдарының докторы, профессор – 1.3, 2.3; 

Н.Г. Аюпов, философия ғылымдарының докторы, профессор, Ә.Н. Нысанбаев, философия ғылымдарының докторы, профессор – 5.2; 

Д.С. Раев, философия ғылымдарының докторы, профессор – 4.1; 

А.Т. Тайжанов, философия ғылымдарының докторы, профессор – 4.2; Д.Ө. Құсайнов, философия ғылымдарының докторы, профессор, 

З.К. Аюпова, заң ғылымдарының докторы – 4.3; 

Қ.Ұ. Әлжан, философия ғылымдарының кандидаты – 5.1; 

К.М. Қоңырбаева, философия ғылымдарының кандидаты – 2.4; 

Г.К. Елеуқұлова, философия ғылымдарының кандидаты – 5.3; 

Г.С. Омарова, философия ғылымдарының кандидаты – 3.1, 3.2, 3.3, 3.4; 

Б.Б. Киекенова, гуманитарлық ғылымдар магистрі – 2.5; 

Д.С. Сатыбалдиева, PhD – 3.3.