Абайдың философиялық іліміндегі «толық адам» тұжырымдамасы және қазіргі заман

Книги


Абайдың философиялық іліміндегі «толық адам» тұжырымдамасы және қазіргі заман

Кітап атауы:

Абайдың философиялық іліміндегі «толық адам» тұжырымдамасы және қазіргі заман. Ұжымдық монография. – Алматы: ҚР ҒЖБМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты, 2022. – 290 б.   ISBN – 978-601-08-2706-6

Абай – қазақ философиясындағы шоқтығы биік, этнос қалыптастырушы тұлға, ол жаңа дүниетанымның, адам мен оның әлемдегі орнын жаңаша түсінудің жаршысы. Қазақ ойшылының барлық шығармашылығы толық адам туралы терең ойтолғауларға қаныққан, ал оның негізгі мақсаты - Адам болудың озық жолдарын үйрету және адамдарға қайырымдылық пен зұлымдықтың шынайы мәнін айқындап беру. Абай бізді тереңдеп ойлануға, күмәндануға және қателіктер үшін өкінуге мәжбүрлейді. Абай тыныштандырмайды. Ол ХІХ ғасырда керек еді, ал ХХI ғасырда және болашақта одан да керек болады деген ойдамыз.

Монография абайтанушы-ғалымдарға, қоғамтанушыларға, жоғары оқу орындарының оқытушыларына, философия және мәдениеттану мамандықтарының докторанттарына, магистранттарына, бакалаврларына, сондай-ақ абайтану мәселелеріне қызығушылық танытатын қалың оқырман қауымға арналған. 

СКАЧАТЬ

Аннотация

*Ұжымдық монография No AP08856067 «Абайдың философиялық іліміндегі «толық адам» тұжы- рымдамасы және қазіргі заман» тақырыбындағы гранттық қаржыландыру жоба аясында дайындалды.


ҚР ҒЖБМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институтының Ғылыми кеңесі ұсынған

Жауапты редактор:

С.Т. Сейдуманов, ҚР ҰҒА академигі, әлеуметтану ғылымдарының докторы, профессор

Рецензенттер:

С.Е. Нұрмұратов, философия ғылымдарының докторы, профессор 

Б.М. Сатершинов, философия ғылымдарының докторы, профессор

Авторлық ұжым:

Г.Ғ. Барлыбаева, философия ғылымдарының докторы (ғылыми жетекші) – кіріспе, 1.1, 1.2, қорытынды; 

Ж.М. Әбділдин, ҚР ҰҒА академигі, философия ғылымдарының докторы, профессор, 

Р.Ж. Әбділдина, ҚР ҰҒА академигі, философия ғылымдарының докторы, профессор – 2.1; 

Г.Г. Соловьева, философия ғылымдарының докторы, профес- сор – 1.4, 2.4; 

Г.Ж. Нұрышева, философия ғылымдарының докторы, профессор – 1.3, 1.4; 

Ғ.Қ. Құрманғалиева, философия ғылымдарының докторы, қауымдастырылған профессор – 2.3;

Р.С. Сартаева, философия ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор – 3.1; 

А.Д. Мейірманов, гуманитарлық ғылымдар магистрі – 2.2; 

Д.С. Дариябек, PhD – 2.3, 2.6; 

М. Төлегенов, PhD – 2.3, 2.6; 

Г.И. Нүсіпова, PhD – 3.2; 

Д.Р. Шайдулина, гуманитарлық ғылымдар магистрі – 3.2; 

Ж.Ә. Рахметова, гуманитарлық ғылымдар магистрі – 2.4.