Қазақстандағы діни бірегейліктің инклюзивтілігі мен эксклюзивтілігі мәселелері

Книги


Қазақстандағы діни бірегейліктің инклюзивтілігі мен эксклюзивтілігі мәселелері Кітап атауы:
Қазақстандағы діни бірегейліктің инклюзивтілігі мен эксклюзивтілігі мәселелері 

Ұжымдық монография. – Алматы:
ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты, 2020. – 236 б.

Жұмыстың қысқаша мазмұны:
Ұжымдық монографияда Қазақстандағы діни бірегейліктің инклюзивті және эксклюзивті қырлары зерделенеді. Бірегейлік аясындағы инклюзия ұғымына ғылыми түсіндірме беріліп, қазақ халқының діни дәстүріндегі позитивті қырлары теологиялық-тарихи тұрғыдан
қарастырылады. Қазіргі Қазақстандағы діни бірегейліктің өзекті мәселелері әлеуметтанулық өлшеммен айқындалады.

Қолданылу аймағы:
Кітап діни бірегейлік мәселесі қызықтыратын оқырмандарға, дінтанушы және исламтанушы мамандарға ұсынылады

СКАЧАТЬ