Қазіргі Қазақстан аумағындағы діндер тарихы

Книги


Қазіргі Қазақстан аумағындағы діндер тарихы Кітап атауы:
Қазіргі Қазақстан аумағындағы діндер тарихы. (2778.9 kB)

Оқу құралы. – Алматы:
ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты, 2020.– 324 б.

Жұмыстың қысқаша мазмұны: 
Оқырмандарға ұсынылып отырылған оқу құралындағы материалдар тарихтағы және заманауи кезеңдегі еліміздегі зайырлы мемлекетті қалыптастырудағы діннің рөлі мен орнын анықтауға арналған. Оқу құралы екі үлкен тараудан тұрады. Бірінші тарауда Қазақстанның мәдени өркениеттік, ұлттық бірегейлігін анықтайтын негізгі тарихи оқиғалар аясындағы діннің тарихы кезеңдеп ашылып көрсетілген. Екінші тарауда дәстүрлі діндер мен зайырлы мемлекеттегі оның жаңа мәртебесі мен
қызметі, сонымен қатар жаңа діни бірлестіктердің қалыптасуы сияқты Қазақстанның заманауи діни ахуалы баяндалады.

Қолданылу аймағы: 
Оқу құралы бакалаврлар мен магистранттарға, PhD докторанттарға, жоғары оқу орындарының оқытушыларына және еліміздің ғалымдары мен жалпы көпшілікке арналған.

СКАЧАТЬ