Қазақстандағы ұлттық бірегейліктің қалыптасу ерекшеліктері

Книги


Қазақстандағы ұлттық бірегейліктің қалыптасу ерекшеліктері Кітап атауы:
Монография Айтымбетова Н.ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ БІРЕГЕЙЛІКТІҢ ҚАЛЫПТАСУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ.Жеке монография. – Алматы: ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты, 2018. – 200 б. (1059.1 kB)

Жұмыстың қысқаша мазмұны:
Жеке монографияда Қазақстанның жаңа саяси жүйесінің қалыптасуы кезеңінде қазақстандық қоғамда туындаған ұлттық бірегейлік феноменіне кешенді зерттеу жүргізілді. Тәуелсіз Қазақстан азаматтарының өзіндік ұлттық бірегейлену ерекшелі-гі посткеңестік елдер тәжірибесімен терең салыстыра отырып қарастырылады.Қазақстандық қоғамның рухани жаңғыруына жол бастайтын ұлттық бірегейленудің құрамдас бөлігі болып табылатын Қазақстан тарихының түрлі кезеңдері, тарихи тұлға-лар, заманауи идеологиялық тұжырымдар мен доктриналарға жан-жақты шолу ж асалынды. Монографияда ұлттық бірегейлік-тің азаматтық және этностық парадигмалары арасындағы қарама-қайшылықтар Қазақстанның саяси мәдениетінің қалыптасуының ең маңызды факторы ретінде көрсетілді.

Қолдану аймағы: 
Оқырмандарға ұсынылған жеке монография жоғарғы оқу орындарының магистранттары мен докторанттарына, ғылыми ізденіс жасайтын мамандарға арналады.