Қазақ эстетикасының құндылықтық-мағыналық негіздері

Книги


Қазақ эстетикасының құндылықтық-мағыналық негіздері Наименование книги:
Қазақ эстетикасының құндылықтық-мағыналық негіздері. (1685.3 kB)
Ұжымдық монография / Жалпы ред. басқ. З.К. Шәукенова, С.Е. Нұрмұратов. – Алматы: ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты, 2014. – 234 б.

Краткая характеристика работы:
Ұжымдық монографияда қазақ халқының эстетикалық санасы мен таны-мының құндылықтық-мағыналық негіздері тарихи-философиялық және аксиологиялық қырынан қарастырылады. Авторлар эстетикалық мәдениет пен халықтың көркем мәдениетін ұғымдық және тұғырнамалық тұрғыда сараптай отырып, көшпелі өркениетке негізделген қазақ халқының эстетикалық дәстүрін рухани сабақтастықта пайымдайды. Сондай-ақ қазақтардың діни және мәдени құндылықтарының эстетикалық мән-мағынасы семиотиканың осы заманғы парадигмасы аясында айқындалады.

Область применения:
Кітап қазақ мәдениеті мен эстетикасы қызықтыратын мамандар мен жал-пы оқырмандарға, гуманитарлық бағыттағы жоғары оқу орындарының оқыту-шылары мен студенттеріне, магистранттары мен докторанттарына арналады.