Қазақ философиялық ойы эволюциясындағы еркіндік идеясы

Книги


 Қазақ философиялық ойы эволюциясындағы еркіндік идеясы Наименование книги:
Қоңырбаева К.М. Қазақ философиялық ойы эволюциясындағы еркіндік идеясы (1655.3 kB) – Монография/ З.К. Шәукенова және С.Е. Нұрмұратовтың жалпы редакциясымен. – Алматы: ҚР БҒМ ҒК ФСДИ, 2013. – 216 б.

Приоритет:
Интеллектуальный потенциал страны.

Краткая характеристика работы:
Монографияда алғаш рет қазақ философиясы мен отандық тарихи философиялық дискруста объективті логика тұрғысынан еркіндік құбылысы мен эволюциясы және оның Тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуындағы маңызы ашылып көрсетіледі. Кітапта ұлттық дүниетанымдағы еркіндік идеясының рухани-танымдық қырлары анықталып, онтологиялық, аксиологиялық тұрғыдан талданады. Ұлттық идеяның теориялық-әдіснамалық негіздерін құру мен ұсыну ауқымында еркіндіктің, одан туындайтын азаттық пен бостандық мұраттарын нығайту үшін рухвни-танымдық бағдарлар сарапталады.

Область применения:
Кітап ғылыми қызметкерлерге, оқытушыларға, студенттер мен магистраннтарға және еркіндік, өмірдің мәні, адам болмысы сияқты философиялық мәселелерге қызығушылық білдіретін жалпы оқырман қауымға арналған.