Философиялық сұхбат мүйісі

Книги


Философиялық сұхбат мүйісі Наименование книги:
Зарема Шəукенова, Юрий Киринициянов Философиялық сұхбат мүйісі (2520.5 kB)(Философия, саясаттану жəне дінтану институтының 55 жылдығына арналған). – Алматы: ҚР БҒМ ҒК ФСДИ, 2013. – 220 б.

Краткая характеристика работы:
«Философиялық сұхбат мүйісі» – ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану жəне дінтану институты мен «Весь Мир» – халықаралық газетінің бірігіп жасаған жобасының қорытындысы. Кітапқа белгілі қазақстандық журналист Юрий Кириницияновтың өз газетінің бетінде 2012 жылы жариялаған институттың белді ғалымдарымен өткізген сұхбаттары мен пікір-талдаулары енген.

Область применения:
Басылым Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі Ғылым комитеті Философия, саясаттану жəне дінтану институтының 55 жылдығына, ғылыми қауым мен көпшілік оқырманға арналған.