«Рухани жаңғыру» концепті идеясын жүзеге асыру аясындағы «Ұлы Дала халқының діни бірегейлігі қалыптасуының рухани қырлары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдар жинағы

Книги


 «Рухани жаңғыру» концепті идеясын жүзеге асыру аясындағы «Ұлы Дала халқының діни бірегейлігі қалыптасуының рухани қырлары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдар жинағы Кітап атауы:
«Рухани жаңғыру» концепті идеясын жүзеге асыру аясындағы «Ұлы Дала халқының діни бірегейлігі қалыптасуының рухани қырлары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдар жинағы. (4651.9 kB)

Сборник материалов международной научно-практической конференции:
«Духовные аспекты формирования религиозной идентичности народа Великой Степи» в рамках реализации идеи концепта «Рухани жаңғыру». – Алматы: ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты, 2019. – 600 б.

Жұмыстың қысқаша мазмұны: 
Бұл жинаққа еліміздегі «Рухани жаңғыру» идеясын жүзеге асыру мақсатында өткізілген «Ұлы Дала халқының діни бірегейлігі қалыптасуының рухани қырлары» атты ғылыми конференцияның материалдары енгізілді. Тақырып жергілікті, халықтың діни дүниетанымы мен болмысының дәстүрлі және тарихи аспектілерін ғана емес, Қазақстан қоғамының осы заманғы діндарлық деңгейін, оның инклюзивті және эксклюзивті үрдістерін де қозғайды. Мақалалар мазмұнына қарай бірегейлік қалыптасуының діни-философиялық қырларымен қатар, ұлттық-мәдени және саяси-әлеуметтік астарларын қамтуына қарай тарауларға жіктелген.

Қолданылу аймағы: 
Жинақ гуманитарлық бағыттағы ғылым саласында қызмет ететін ғалымдар мен оқытушыларға, докторант, магистрант және студенттерге, сондай-ақ аталмыш мәселеге қызығушылық танытатын жалпы оқырман қауымға арналады.