Қоғамдық сананы жаңғырту міндеттері аясындағы қазақстандық бірегейлікті қалыптастыру: 1 кітап

Книги


Қоғамдық сананы жаңғырту міндеттері аясындағы қазақстандық бірегейлікті қалыптастыру: 1 кітап Кітап атауы: 
Қоғамдық сананы жаңғырту міндеттері аясындағы қазақстандық бірегейлікті қалыптастыру: 1 кітап. Формирование казахстанской идентичности в контексте задач модернизации общественного сознания: книга 1. (4026.4 kB)

Жұмыстың қысқаша мазмұны:
Ұжымдық монографияда ғылыми зерттеу мәселесіне қатысты қоғамдық сананың жаңғыруы мен қазақстандық ұлттық бірегейлікті қалыптастырудың идеялық-дүниетанымдық және теориялықәдіснамалық негіздері қарастырылады. Еңбектің мазмұнына инновациялық ғылыми-зерттеу ұстанымдары негізге алынады. Еліміздегі қоғамдық санасының жаңғырту жүйесін талдау барысында философиялық-әдіснамалық тұрғымен қатар ғылыми зерттеудің салыстырмалы-саясаттанулық және дінтанулық сияқты басқа теориялық әдістері ұсынылады. Ғылыми бағдарламаның нәтижелері біздің республикамыздың әлеуметтік ішкі топтасуының заманауилық формасы мен модельдеріне өтудің стратегиясын пәрменді жүзеге асыруға, этномәдени және ұлттық-мемлекеттік бірегейлікке, азаматтық қоғамның тұрақты және динамикалық дамуына өтуіне белгілі бір үлес қосады. Жалпы әлеуметтік капиталды тиімді жүзеге асыру мен көбейту Қазақстанның қазіргі әлемдегі 30 алдыңғы қатарлы елдерінің қатарына қосылуының маңызды ресурсы және механизмі болатындығы анықталған.

Қолданылу аймағы: 
Зерттеуші философтарға, ғалымдар мен ЖОО оқытушыларына, докторанттар мен магистранттарға, сондай-ақ қазіргі қоғамның даму проблемаларына қызығушылық танытқандарға ұсынылады.