«Тарихи сананы жаңғырту аясындағы қазіргі заманғы гуманитарлық білім мен ғылымның жаңа көкжиектері»: Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдар жинағы. «Новые горизонты современного гуманитарного знания и науки в свете модернизации исторического сознания»: сборник материалов Международной научно-практической конференции. – Алматы: ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты, 2018. – 550 б. – қазақша, орысша.

Книги


 «Тарихи сананы жаңғырту аясындағы қазіргі заманғы гуманитарлық білім мен ғылымның жаңа көкжиектері»: Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдар жинағы. «Новые горизонты современного гуманитарного знания и науки в свете модернизации исторического сознания»: сборник материалов Международной научно-практической конференции. – Алматы: ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты, 2018. – 550 б. – қазақша, орысша. Кітап атауы:
«Тарихи сананы жаңғырту аясындағы қазіргі заманғы гуманитарлық білім мен ғылымның жаңа көкжиектері»: Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдар жинағы. (4026.4 kB) – Алматы: ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты, 2018. – 550 б. – қазақша, орысша. (4026.4 kB)

Жұмыстың қысқаша мазмұны:
Жинаққа халықаралық деңгейдегі белгілі ғалымдар және республиканың жоғары оқу орындарының профессорларының және ҚР БҒМ ҒК Философия,саясаттану және дінтану институты ғалымдарының ғылым мен білімнің дамуының тарихи сананың жаңғырту үдерісіне тигізетін әсері туралы пайымдауларына арналған мақалалар топтамасы енгізілген. Осы Халықаралық ғылыми-практикалық конференция ауқымында Қазақстан Республикасы БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институтының 60 жылдығы аталып өтілді. Конференция материалдары төмендегідей үш секцияның мазмұндық ауқымын қамтиды: Қазақстандық философия мектебі: тарихи сананы жаңғыртудың жаңа көкжиектері; Қазақстанның өзіндік ерекшелігін қалыптастырудағы саясаттану ғылымының рөлі; Қазіргі заманғы дінтанулық зерттеулер: әдіснамасы, тәжірибесі және келешегі.

Қолданылу аймағы: 
Жинақ ғылыми-зерттеу институттары мамандары мен жоғары оқу орындары оқытушыларына, еліміздің студент қауымына, магистранттар мен докторанттарға, сонымен қатар философия, саясаттану, дінтану салалары бойынша қызығушылық танытқан барша оқырманға арналған.