Роль религии в историческом и духовно-культурном развитии Казахстана: традиции и современность

Книги


Роль религии в историческом и духовно-культурном развитии Казахстана: традиции и современность Наименование книги: 
Қазақстанның тарихи және рухани-мәдени дамуындағы діннің рөлі: дәстүр және қазіргі заман. (4269.7 kB) 
Ұжымдық монография / Роль религии в историческом и духовно-культурном развитии Казахстана: традиции и современность. Коллективная монография // З.К. Шаукенова және С.Е. Нұрмұратовтың жалпы редакциясымен. – Алматы: ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты, 2016. – 360 б.

Краткая характеристика работы: 
Ұжымдық монографияда «Қазақстан-2050» стратегиясының қағидалары негізінде ел дамуының жаңарған идеологиясын қабылдау мен оған белсенді бейімделуді қамтамасыз ету үшін қазақстандық қоғамның толерантты және сұхбаттық санасын қалыптастырудағы діннің тарихи, феноменологиялық және онтологиялық рөлі ашылады. Түркі әлемі кеңістігіндегі діни дүниетанымның дискурсивті үлгілері, «ислам тақырыбының» мәнісі, қазақтың рухани дәстүріндегі сопылық феномені мен ханафилік мәзһабтың парадигмалы аясы, Қазақстанда соңғы ғасырлардағы діни ахуалдың негізгі үрдістері мен православие дінінің барысы мен тарихы көрсетіледі. Сондай-ақ, қазіргі кезеңде түрлі көрініс беретін діндарлық феномені мен діни бірегейліктің бірқалыпсыз сипаты айқындалады.

Область применения: 
Бұл ұжымдық еңбек гуманитарлық ғылым саласының мамандарына, оқытушылар мен студенттерге, магистранттар мен докторанттарға және жалпы оқырмандарға арналған.

Краткая характеристика работы: 
В коллективной монографии раскрываются онтологические и феноменологические роли религии в формировании толерантного и диалогического сознания казахстанского общества для обеспечения активной адаптации и принятия обновленной идеологии развития страны на основе положений Стратегии «Казахстан-2050». Показаны дискурсивные модели религиозного миропонимания в пространстве тюркского мира, «исламская тема» тюркского мира, обозначены основные парадигмальные контексты суфизма и ханафитского мазхаба в его значении для духовной традиции казахов, выделены основные тренды развития православия в Казахстане и религиозная ситуация в стране за последние столетия. Раскрыта неоднозначность феномена религиозности и религиозной идентичности в современном Казахстане.

Область применения: 
Коллективный труд адресован специалистам гуманитарной сферы науки, студентам, магистрантам, докторантам, а также заинтересованным читателям.