Қазақ философиясы тарихы (ежелгі дәуірден қазіргі заманға дейін). Қазақтың ағартушылық философиясы

Книги


 Қазақ философиясы тарихы (ежелгі дәуірден қазіргі заманға дейін). Қазақтың ағартушылық философиясы Наименование книги:
Қазақ философиясы тарихы (ежелгі дәуірден қазіргі заманға дейін). Қазақтың ағартушылық философиясы (2707.8 kB) / З.К. Шәукенова және С.Е. Нұрмұратовтың жалпы редакциясымен. – Алматы: ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты, 2015. 3-том. – 388 б.

Краткая характеристика работы:
Қазақ философиясы тарихы бойынша іргелі бес томдық академиялық зерттеудің үшінші томы ағартушылықтың тарихи даму барысында оның нақтылы төлтума ұлттық формасы ретінде көрініс тапқан қазақтың ағартушылық философиясының мәселелері мен болашақ дамуын негіздеуге арналған. Бұл ұжымдық монографиядағы ағартушылық ойдың тарихы мектептер мен жеке тұлғалар туралы ғана айтумен шектелмейді, түйінді мәселелердің тарихын, философиялық қағидаларын тереңдей пайымдап, оны адам қарым-қатынасының, ой дүниесінің, ақыл-ой қызметінің шоғырланған жасампаз тәжірибесі ретінде зерттеледі.

Область применения:
Ұжымдық монография қоғамтанушы ғалымдарға, жоғары оқу орындарының оқытушыларына, докторанттарға, магистранттарға, философиялық және мәдениеттанушылық мамандықтардың бакалаврларына, қазақ философиясы мәселелері қызықтыратын көпшілік оқырман қауымға арналған.