Қазақ философиясы тарихы (ежелгі дәуірден қазіргі заманға дейін). Қазақ философиясының қалыптасуы: ежелгі түркілік дәуір 1-том

Книги


Қазақ философиясы тарихы (ежелгі дәуірден қазіргі заманға дейін). Қазақ философиясының қалыптасуы:  ежелгі түркілік дәуір 1-том Наименование книги:
Қазақ философиясы тарихы (ежелгі дәуірден қазіргі заманға дейін) Қазақ философиясының қалыптасуы: ежелгі түркілік дәуір (2899.1 kB) / З.К. Шәукенова және С.Е. Нұрмұратовтың жалпы редакциясымен. – Алматы: ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты, 2014.

Краткая характеристика работы:
Ұжымдық монографияда қазақ халқының философиясының қалыптасуы мен дамуының мифологиялық, тарихи, мәдени негіздері заманауи құндылықтар тұрғы-сынан сараптаудан өткізіледі. Авторлар қазақ халқының ежелгі түркілік дәуірдегі дүниетанымдық айшықтар мен құндылықтық бағдарларды өзіндік рухани жүйе ретінде қарастырады. Осы тарихи құбылыстың қазіргі тарихи кезеңмен рухани сабақтастығы мен кейбір қайшылықты тұстары жан-жақты зерделенеді.

Область применения:
Оқырмандарға ұсынылып отырған кітап философия тарихы мен қазақ мәде-ниетінің ерекшеліктерін зерделеуге ұмтылатын мамандарға, сонымен қатар жоғары оқу орындарының гуманитарлық саласының оқытушылары мен студенттеріне, PhD докторанттарына арналған.