Сагикызы Аяжан

Сагикызы Аяжан

Жеке ақпарат: 
Қазақ, 1 қаңтар 1971 жылы ШҚО. Марқакөл ауданында дүниеге келген.

Білімі:
Жоғары. Әл-Фараби атын. Қазақ Ұлттық университеті, философия және саясаттану факультеті, «философия» мамандығы (1988-1993жж), ҚР ҒБМ Философия және саясаттану институтының аспирантурасы (1996-1999жж).

Салалық марапаттар:
  • М.Әуезов атын. сыйлық лауреаты (2002 ж.);
  • Дарынды жас ғалымдарға арналған мемлекеттік ғылыми стипендия иегері (2006 – 2006 жж.);
  • Білім ғылым министрінің құрмет грамотасының иегері (2006ж.);
Ғылыми дәреже: 
Философия ғылымдарының докторы (2011ж.). Кандидаттық диссертация тақырыбы: «Классикалық қытай философиясындағы адам мақсаты және болмыс мәселелері (ерте даосизм және ерте конфуций)», (1999ж). Докторлық диссертацияның тақырыбы: «Гуманистік дүниетанымның әлеуметтік-мәдени негіздері» (2010).

Еңбек қызметі:
  • 1993-1995 жж. – Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті, философия кафедрасының оқытушысы (Өскемен)
  • 1995-1996 жж. – ҚР ҰҒА Философия институтында стажер-зерттеуші
  • 1996-1999 жж. – ҚР БҒМ Философия институтының аспиранты
  • 2000-2004 жж. - ҚР БҒМ Философия институты, әлеуметтік философия бөлімінің ғылыми қызметкері
  • 2004-2006 жж. - ҚР БҒМ Философия институтының ғалым хатшысы
  • 2006-2011 жж. - ҚР БҒМ Философия институтының аға, жетекші ғылыми қызметкері
  • 3 қаңтар 2012 ж. – нақ осы уақытта ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты, философия бөлімінің меңгершісі.
Қоғамдық жұмыстар:
«Адам әлемі – Мир человека» журналының бас редакторының орынбасары.

Негізгі ғылыми жарияланымдар: 
80-нен астам ғылыми мақалалардың авторы.Гуманистік дүниетаным: әлеуметтік-мәдени негіздер. Монография. - Алматы, 2013. – 286 б. Институттың 8 ғылыми – зерттеу жобасының бірлесіп орындаушы. 3 ұжымдық монографияның қосавторы: «Власть как ценность и ценность власти: метаморфозы свободы», «Патриотизм и гражданственность: проблемы концептуального определения и системного анализа», «Философия познания: век ХХІ», учебного пособия «Шығыс философиясы». Мемлекеттік бағдарлама «Мәдени мұра» бойынша Лао-цзы, Платон, Аристотель, Вольтер, Ж.Ж. Руссо, Дж.Локк, Л. Фейербах және т.б. әлем классиктерінің философиялық мәтіндерінің қазақ тіліне аудармасының авторы.