Сартаева Раушан Султановна

Сартаева Раушан Султановна

Жеке мәліметтер: 1959 жылы 12 наурызда ҚазКСР-дың Алматы қаласында дүниеге келген.

Білімі: жоғары.
С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің биология факультеті (1976-1981) – үздік дипломмен;
ҚазКСР ҒА Философия және құқық институтының аспирантурасы (1985-1988);
Қазақ құқықтану және халықаралық қатынастар институты (КИПМО) – 1997-1999 – үздік.
Кандидаттық диссертациясының тақырыбы:
«Адам экологиясының қалыптасуының философиялық талдауы» – ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институтында 2010 жылы қорғалған.

Ғылыми дәрежесі: философия ғылымдарының кандидаты.

Ғылыми атағы: қауымдастырылған профессор;
Петровск Ғылым және өнер академиясының корреспондент-мүшесі (ПҒӨА) – 2018 жыл;
Ресей жаратылыстану ғылымдары академиясының (РЖҒА) корреспондент-мүшесі – 2019 жыл.

Еңбек қызметі:

1981-1982 ж.ж. – ҚазКСР ҒА Микробиология және вирусология институтының су микроорганизмдері экологиясы зертханасының қызметкері.
1982-1984 ж.ж. – Абай атындағы ҚазПИ философия кафедрасының стажер-зерттеушісі.
1985-1988 ж.ж. – ҚазКСР ҒА Философия және құқық институтының аспирантурасы.
1989-1991 ж.ж. – Абай атындағы ҚазПИ философия кафедрасы оқытушысының ассистенті.
1997-2007 ж.ж. – Қазақ құқықтану және халықаралық қатынастар институтының (КИПМО) проректоры.
1991 ж. – қазірге дейін ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институтының қызметкері, кейіннен – кіші ғылыми қызметкер, аға ғылыми қызметкер, жетекші ғылыми қызметкер, бас ғылыми қызметкер.
Қазіргі уақытта – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің Философия, саясаттану және дінтану институты философия бөлімінің бас ғылыми қызметкері,
НИП (?) басшысы (2018-2020).
Екі Дүниежүзілік философиялық конгрестің қатысушысы (баяндамашы): Афиныда (2013) және Пекинде (2018).

Негізгі ғылыми жарияланымдары:
180-нен астам ғылыми жарияланымның, соның ішінде Scopus тізіміндегі шетелдік басылымдардың авторы.
«Жаңа модернизация (Индустрия-4.0): проблемалар, перспективалар, реттеулер. Философиялық-саяси талдау» (баспасөзде) авторлық ұжымдық монографиясының жетекшісі.
«Адам экологиясы, жаңа онтология және Қазақстанның тұрақты дамуы» (2012) және «Адам экологиясы, жаңа онтология және Қазақстанның тұрақты дамуы» (екінші басылымы, толықтырылған, 2018) монографияларының авторы.
Ұжымдық монографияларда бірлескен автор: Батыс және шығыс мәдениеттерінің өзара әрекеттестігі контекстіндегі ғылым әдіснамасы. Алматы, 1998; Әлемдік мәдени кеңістіктегі Қазақстан мәдениеті. Алматы, 2003; Қазақстан жаһандану жағдайында: философиялық-саяси талдау. Алматы, 2006; Қазақстан жаһандық әлемде: сын-қатерлер мен бірегейлікті сақтау. Алматы, 2011; Әлемнің заманауи бейнесін қалыптастырудағы мәдениет экологиясы. Алматы, 2014; Адами капитал қазақстандық қоғамның инновациялық мәдениетін қалыптастырудың негізі ретінде (әлеуметтік-философиялық талдау). Алматы, 2014; Қазақстан Республикасының инновациялық даму стратегиясындағы постиндустриалды трендтер. Алматы, 2014; Қазақстан білім қоғамын құру жолында (философиялық зерттеу). Алматы, 2017; Қоғамдық сананы жаңғырту міндеттері аясындағы қазақстандық бірлікті қалыптастыру: 1-кітап. Қоғамдық сананы жаңғырту міндеттері контексінде қазақстандық бірегейлікті қалыптастыру: 1-кітап. Философия ғылымдарының докторы, профессор А.Х.Бижановтың, саяси ғылымдар докторы, профессор С.Е.Нұрмұратовтың жалпы редакциялауымен – Алматы: ҚР БҒМ ҒК ФСДИ, 2018; Қоғамдық сананы жаңғырту міндеттері контексінде қазақстандық бірегейлікті қалыптастыру. 2-кітап – Алматы: ҚР БҒМ ҒК ФСДИ, 2019; Жаһандық әлемдегі философия: Қазақстаннан көзқарас. Алматы, 2020.

Марапаттары:
«Адам экологиясы, жаңа онтология және Қазақстанның тұрақты дамуы» монографиясы үшін EcoWorld-2019 халықаралық байқауының лауреаты (2019).
«Қазақстан Республикасының ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін» төсбелгісі (2013).
ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институтының Құрмет грамоталары (ұзақ жылдар бойғы, 2019 жылды қоса алғанда).
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Құрмет грамотасы (2018).
«Б.Н.Ельцин атындағы президенттік кітапхана» ФМБМ-ның «Өткен мен болашақты біріктіру» үстел медалі (2018).
«Қазақстан Республикасының ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін» төсбелгісі (2019).
«Қазақстан Республикасының ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін» төсбелгісі (2019).
Петровск Ғылым және өнер академиясының М.В.Ломоносов атындағы медалі (2019).
Академик В.И.Вернадский атындағы «РЖҒА-ның дамуына қосқан үлесі үшін» медалі (2019).
ҚР ЖОО Ассоциациясының Құрмет грамотасы (2019).
«Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 80 жылдығы» медалі (2019).