Ержанова Айдана Женісқызы

Жеке мәлімет: Қазақ, 1994 жылдың 22 қаңтарында Алматы облысы Талдықорған ұаласында дүниеге келген.

Білімі:

2019-2022 жж.

Алматы, Қазақстан

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті. Философия және саясаттану факультеті, философия кафедрасы

§ Докторантура

§ Мамандығы: «8D02202 – Философия».

Диссертация тақырыбы: «Қазақстанның мәдени-өркениеттік дамуындағы келісім концептісі (әлеуметтік-философиялық талдау)», 04.07.2023 ж.

2016-2018 жж.

Алматы, Қазақстан

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті. Философия және саясаттану факультеті, философия кафедрасы

§ Магистратура

§ Мамандығы: «6М020100– Философия».

2012-2016 жж.

Алматы, Қазақстан

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті. Философия және саясаттану факультеті, философия кафедрасы

§ Бакалавриат

§ Мамандығы: «5В020100– Философия».

 
Ғылыми дәрежесі: PhD

Еңбек қызметі:

2022 ж.- қазіргі уақытта

Алматы, Қазақстан

ҚР ҒЖБМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты, философия орталығының ғылыми қызметкері

2022-2023 жж.

Алматы, Қазақстан

Қазақстан-Неміс университеті. Әлемдік саясат факультетінің аға оқытушысы

2021-2022 жж.

Алматы, Қазақстан

ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты, «Әл-Фараби» әлеуметтік-гуманитарлық зерттеулер журналының жауапты хатшысы

2019-2021 жж.

Алматы, Қазақстан

ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты, ғалым хатшы м.а.

2018-2019 жж.

Алматы, Қазақстан

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті. Философия және саясаттану факультеті, философия кафедрасының оқытушысы

Негізгі ғылыми жарияланымдар:

30-дан астам ғылыми мақалалар авторы: оның ішінде Скопус (Scopus) мәліметтер базасында 2 мақала, РИНЦ базасында 1 мақала, шетелдік, отандық республикалық, халықаралық конференцияларда 20 астам мақала, ҚР Білім және Ғылым министрлігі білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті (БҒСБК) ұсынған тізімге енетін журналдарда 4 мақала.