АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

23.11.2023ҚР ҒЖБМ ҒК ФИЛОСОФИЯ, САЯСАТТАНУ

ЖӘНЕ ДІНТАНУ ИНСТИТУТЫ

 

ТҰРАН УНИВЕРСИТЕТІ

 

ЮНЕСКО ЖАНЫНДАҒЫ МӘДЕНИЕТТЕРДІ ЖАҚЫНДАСТЫРУ

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ

 

Халықаралық ғылыми-практикалық конференция

 

ЕУРАЗИЯ КОНТИНЕНТІ ХАЛЫҚТАРЫНЫҢ ЭВОЛЮЦИЯСЫ КОНТЕКСТІНДЕГІ ЗОРОАСТРИЗМНІҢ МӘДЕНИ-ТАРИХИ МҰРАСЫ

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

 

2024 жылдың 25 қаңтарында сағат 11.00-де Алматы қаласындағы ҚР ҒЖБМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институтында «Еуразия континенті халықтарының эволюциясы контекстіндегі зороастризмнің мәдени-тарихи мұрасы» тақырыбында Халықаралық ғылыми-практикалық конференция өтеді.

Конференцияның мақсаты - Еуразиялық кеңістіктегі эволюциялық процестерді түсіну призмасы арқылы зороастризм ілімінің мәдени-тарихи мұрасының ғылыми-теориялық және практикалық мәселелерін кешенді қарастыру.

                     

Конференцияның негізгі бағыттары:

 

1. Әлемдік мәдениет тарихындағы Авестаның эвристикалық әлеуеті.

2. Зороастризмнің тарихи-мәдени бастаулары және Орталық Азия мен Таяу Шығыс халықтары дәстүрлерімен байланыс.

3. Заратуштраның тұлғалық феномені: Еуразия тарихын зерделеудің тарихи-археологиялық, философиялық-дүниетанымдық және лингвистикалық тұрғыдан пайымдау тәжірибесі.

4. Зороастризм мен тәңіршілдік канондарына тарихи-салыстырмалы талдау.

5. Еуразия халықтарының рухани-мәдени мұрасындағы ежелгі наным-

сенімдер: исламға дейінгі діни дүниетанымдық бағдарлардың ерекшеліктері.

6. Зороастризмнің тарихи-мәдени бастаулары – Еділ-Жайық бойындағы жадылық орындар (Волга-Урал).

7. Байри Ахунның (Байырғы ақын) әлеуметтік-этикалық көзқарастары.

8. Шығыс пен Батыс ілімдеріндегі әділеттілік феноменінің этикалық қырлары.

     

 

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс және ағылшын.

Бағдарламаға қосылу үшін ұйымдастыру комитеті міндетті түрде қатысушыны тіркеу нысанын, баяндаманың (мақаланың) мәтінін ұсыныңыз электронды форматта.

Конференцияның жұмыс тілдері:     қазақ, орыс және ағылшын. Бағдарламаға ену үшін ұйымдастыру комитетіне қатысушының тіркеу нысаны(формасы), электронды нұсқадағы баяндама (мақала) мәтіні өткізілуі қажет. Конференция материалдарын ғылыми жинақ түрінде электронды және қағаз түрінде басып шығару жоспарлануда.

Конференцияға қатысу үшін мәтіннің соңында ұсынылған нысан бойынша өтініш пен баяндама мәтінін жіберу қажет. Қатысуға өтінімдер gulnara.nussipova@iph.kz электронды поштасына 2024 жылдың 15 қаңтарына дейін қабылданады. Жауапты: Нусипова Гульнара Игенбаевна. Тел.: 87087689316

Ұйымдастыру комитеті конференция тақырыбы мен рәсімдеу талаптарына сәйкес келмейтін өтінімдер мен мақалаларды қабылдамау құқығын өзіне қалдырады.

Анықтамалар мен қосымша ақпаратты мына телефондар бойынша алуға болады: Нұрмұратов Серік Есентайұлы, тел.: 87013913313. Ұйымдастыру комитеті.

Конференцияның өтетін орны: Қазақстан Республикасы, 090000, Алматы қ., Құрманғазы көшесі, 29, ҚР ҒЖБМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институтының мәжіліс залы, конференция онлайн және офлайн режимінде сағат 11. 00-де басталады.

Мақала ұсынуға қойылатын талаптар: Мақаланың көлемі 4 беттен кем болмауы керек. Мақаланың басында - оң жақ жоғарғы бұрышында ӘӨЖ, автордың тегі, есімі және әкесінің аты, келесі жолда автордың немесе авторлардың жұмыс орны, лауазымы толық көрсетіледі. Тұрғылықты жері, интервал арқылы орта жолдан – мақаланың тақырыбы бас әріптермен көрсетіледі. Әрі қарай келесі жолда: интервал арқылы қысқаша аннотация (кемінде 100 сөз) және түйін сөздер (5-тен көп емес). Ені бойынша сызықша жоқ. Мәтін 14 кегль, 1 интервалмен, Times New Roman шрифтімен, мәтіндегі сілтемелер тік жақшаға алынады (мысалы, [1, 17. б.]). Мақаланың соңындағы әдебиеттер тізімінде ( әдебиеттер алфавиттік тұрғыда рет-ретімен, нүктесіз нөмірленген). Барлық өрістер 2 см, жұмыстар MS WORD редакторында орындалған *.doc және *.rtf форматында қабылданады. Файл атауы бірінші автордың атына сәйкес келуі керек. Графикалық кескіндер мәтін ішінде міндетті түрде қысқаша аннотациямен жақсы сапада орналасқан болуы керек.

                                  

 

 

 

 

 

Мақала мәтінін рәсімдеу үлгісі

 

ӘОЖ 94(47).(035)

 

Нұрмұратов С.Е. философия ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҒЖБМ ҒК Философия және саясаттану және дінтану институты,

Алматы, Қазақстан

E-mail:

 

БАЯНДАМАНЫҢ ТАҚЫРЫБЫ

 

Мәтін...

                                            

Әдебиеттер

 

1. Нұрмұратов С.Е. Түркі рухани бастауларының мәні қазіргі жағдайдағы ұлттық мәдениет // «Қоғамның мәдениеті мен құндылықтары қазіргі Қазақстанның жаңару шарттары» атты Республикалық ғылыми конференция материалдар жинағы. Алматы, ФСДИ, 2022. – 245с. С. 23-29.

            

 

Конференцияға қатысуға өтінімнің үлгісі:

 

Аты-жөні: Т.А.ӘА (толық)_______________________________________

 

Ғылыми дәреже (ғылыми атағы, ғылыми дәрежесі): __________________

 

Қызметі (атауы): _______________________________________________

 

Мекемесінің (немесе білім беру мекемесінің) толық аталуы: __________

 

Байланыс телефондары:_________________________________________

 

E-mail________________________________________________________

 

 

Ұйымдастыру

комитеті

Басқа жаңалықтар

news-1

5 февраля 2024